Radar Khí Tượng Triển khai thiết bị Đội ngũ kỹ thuật ROV Trạm quan trắc mực nước tự động bằng Radar Thiết bị Biển

Tin tức

22-03-2019_Thử nghiệm thiết bị tại vùng Biển thuộc Vịnh Bắc Bộ

22-03-2019_Thử nghiệm thiết bị tại vùng Biển thuộc Vịnh Bắc Bộ

Các kỹ sư Đại Quang tiến hành training, thử nghiệm và bàn giao thiết bị cho khách hàng...
Lợi ích khi bảo trì thiết bị trắc địa

Lợi ích khi bảo trì thiết bị trắc địa

Máy móc là thiết bị cần được kiểm tra và bảo trì thường xuyên vì trong quá...
Các dịch vụ chính của Đại Quang.

Các dịch vụ chính của Đại Quang.

Chúng tôi cung cấp giải pháp tích hợp đồng bộ những hệ thống đo đạc, quan trắc và khảo...
0903209245