Các dịch vụ chính của Đại Quang.

Các dịch vụ chính của Đại Quang.

Các dịch vụ chính của Đại Quang.

Dịch vụ tư vấn thiết bị

Dịch vụ lắp đặt và bảo trì thiết bị

Dịch vụ khảo sát hải văn, địa chất biển và thuỷ đạc

Dịch vụ cho thuê thiết bị khảo sát

Bài viết liên quan

22-03-2019_Thử nghiệm thiết bị tại vùng Biển thuộc Vịnh Bắc Bộ

22-03-2019_Thử nghiệm thiết bị tại vùng Biển thuộc Vịnh Bắc Bộ

Các kỹ sư Đại Quang tiến hành training, thử nghiệm và bàn giao thiết bị cho khách hàng...
Lợi ích khi bảo trì thiết bị trắc địa

Lợi ích khi bảo trì thiết bị trắc địa

Máy móc là thiết bị cần được kiểm tra và bảo trì thường xuyên vì trong quá...

Đối tác cung cấp sản phẩm

0903209245